تایید شده
انجمن ققنوس؛ جمعیت حمایت از بیماران سوخته

انجمن ققنوس؛ جمعیت حمایت از بیماران سوخته

از 2017-01-21 17:24:41 عضو سایت می باشد

انجمن حمایت از بیماران سوخته امیدوار است بتواند در کاهش میزان سوختگی، بهتر شدن پیشگیری، آموزش عمومی، بهبود درمان و حمایت مادام العمر از بیماران سوخته گامهای مؤثری بردارد.

  • مدیر عامل: مهدی معصومی
  • شماره ثبت: 36233
  • نوع سازمان: سازمان های مردم نهاد و خیریه
  • زمینه فعالیت: بهداشت و درمان
  • 021۸۸۷۷۰۰۴۹
  • http://www.ghoghnoosngo.com
  • [email protected]
  • تهران – خیابان ولیعصر – بالاتر از میرداماد – خیابان رشید یاسمی – بیمارستان سوختگی شهید مطهری – ساختمان اداری – طبقه دوم – مرکز تحقیقات سوختگی – دفتر انجمن حمایت از بیماران سوخته