تایید شده
خیریه قائم آل محمد(عج) حبیب آباد برخوار

خیریه قائم آل محمد(عج) حبیب آباد برخوار

از 2017-08-10 22:57:03 عضو سایت می باشد

خداوند خالق بهار طبیعت و جمعی از خوبان به وجود آورنده بهار دل ها ، پروردگار دل بنده اش را آسمانی می کند و خیراندیشان زندگی برخی از بندگانش را رونق زمینی می بخشند ، دست می گیرند تا صفا و معنویت خداوندی دست و دلشان را فرا گیرد و صحرای وجودشان گلشن ایمان و معنویت گردد. جمعی از افراد خیراندیش در قالب هیأت های مساجد و مخصوصاً مسجد تکیه حبیب آباد از سال ۱۳۵۴ به منظور حل برخی از مشکلات اقتصادی مردم نیازمند اقدام به تأمین ارزاق عمومی به نیازمندان نمودند که این عمل خیر تا پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در سال ۱۳۵۸ ادامه یافت و این اقدام منشاء خدمات خداپسندانه ای شد. با تشکیل کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) این خدمات و همکاری زیر پوشش آن کمیته ادامه یافت و توانسته بود حدود ۲۰۰ خانوار نیازمند را تحت پوشش قراردهد. به منظور گسترش فعالیت ها در زمینه های مختلف اقتصادی و فرهنگی از سال ۱۳۸۰ این خیریه به عنوان یک شخصیت حقوقی به ثبت رسید و تاکنون توانسته با جلب کمک های افراد خیّر موجب خدمات بسیاری گردد که برخی از اقدامات بدین شرح می باشد: ۱ – شناسائی خانواده های نیازمند و کمک به آنان در قالب توزیع سبد ارزاق فصلی و موردی ، تامین پوشاک ، کمک هزینه تحصیلی ، برقراری انشعابات و تعمیرات منزل و تأمین لوازم خانگی که در این موارد با نظر و نیّت افراد خیّر اقدام می شود. ۲ – کمک به درمان بیماران و پرداخت بخشی از هزینه های درمان ، معرفی به پزشک معالج و مراکزدرمانی و پیگیری امور درمانی فرد بیمار، عیادت از بیماران خانواده های تحت پوشش. ۳ – کمک موثر نقدی و غیرنقدی در تأمین جهیزیه و در اختیار قراردادن وام با همکاری صندوق قرض الحسنه حسنات حبیب آباد و مشاوره به خانواده ها در این زمینه. ۴ – مشاوره و آموزش سبک زندگی به خانواده های هدف و در مواردی عموم مردم. ۵ – کمک به درمان اعتیاد سرپرستان خانواده های هدف. ۶ – راه اندازی یک واحد نانوائی نیمه صنعتی (در قالب شرکت) به منظور اشتغال زایی برای خانواده ها و کمک به درآمد خیریه که ۲۵ نفر را به طور مستقیم جذب بازار کار نموده است. ۷ – جلب هدایا ، نذورات در چارچوب نذر، سهم سادات ، کفاره ، فطریه و ... و هزینه در محل های مورد نیت پرداخت کننده. ۸ – جذب درآمد از محل فروش تاج گل در مراسم ترحیم ، صندوق صدقات ، قبوض کمک ماهیانه ، کرایه ظروف برای مراسم و کرایه ویلچر.

  • مدیر عامل: محمدعلی منصوری
  • شماره ثبت: 1110
  • نوع سازمان: موسسه خیریه
  • زمینه فعالیت: سایر
  • 03145483002
  • http://habibabad.org
  • اصفهان حبیب آباد برخوار خیابان شهید مطهری ساختمان خیریه قائم آل محمد