تایید شده
محمد فیروز

محمد فیروز

از 2017-07-19 15:38:26 عضو سایت می باشد
ارتباط خوبی با صنعت دارم، به شرکت های زیادی کمک کردیم و از بحران ها نجاتشون دادیم،به امور خیریه بسیار علاقمندم اموری که دنیا را جای بهتری برای زندگی خودم و دیگران کنه... بنده محمد فیروز در حال تحصیل در رشته کارشناسی نرم افزار، به کمک تیمم طراحی وب سایت،بازاریابی و همیاری کارخانجات را انجام می دهیم به امور خیریه علاقمندم و امیدوارم به عنوان یک جوان به کمک شما خیرین عزیز و محترم بتوانم این امور خیریه را به انجام برسانم و انگیزه برای ادامه راهم در امور خیریه داشته باشم در تمامی پروژه هایی که به انجام رساندیم به عنوان مثال برای نصب دوربین های یک مدرسه که توسط خیرین بنا شده بود تمامی مبالغ را بر اساس فاکتور خرید برای آن مرکز محاسبه کردیم

تجهیز 10 چادر عشایر گرمسار به پنل خورشیدی

عشایر گرمسار با 20 هزار راس دام سبک ، رتبه نخست استان سمنان را به خود اختصاص داده است عشایر مهم ترین رکن ایجاد امنیت غذایی در کشور هستند و این امر نیازمند توجه ویژه به آنان است. به همین منظور تیمی متشکل از جوانان بر آن شدیم تا این کار خیر را با یاری شما خیرین به انجام