تایید شده

حمایت از استارتاپ نوپا برای اجاره محل کار

سلام مدتی است با نفر از دوستانم وب سایت خرید اینترنتی پوشاک راه اندازی کردیم از آنجایی که برای اعتماد کاربران و پشتیبانی ، نیاز به دفتر کار،تلفن و و لوازم داریم مبلغی که از فروش سایت تهیه شده را کنار گذاشتیم و مبلغ 5 میلیون تومان برای اجاره دفتر کم داریم

تجهیز 10 چادر عشایر گرمسار به پنل خورشیدی

عشایر گرمسار با 20 هزار راس دام سبک ، رتبه نخست استان سمنان را به خود اختصاص داده است عشایر مهم ترین رکن ایجاد امنیت غذایی در کشور هستند و این امر نیازمند توجه ویژه به آنان است. به همین منظور تیمی متشکل از جوانان بر آن شدیم تا این کار خیر را با یاری شما خیرین به انجام