تایید شده
فاطمه دهقان نیری

فاطمه دهقان نیری

از 2018-09-20 20:57:59 عضو سایت می باشد
با سلام. نویسنده هستم. همچنین مسئول انجمن ادبی «ناوَرد البرز» عضو هیئت موسس انجمن ادبی کاوک کتاب هایم «حوا بیرون از بهشت» «نجات الاغ» «پزشک پرواز» «گوهر شب چراغ» «سرداران سوله» «رویای پرواز» «شهروند آسمان» و غیره ... سابقه نویسندگی بیش از یازده سال سابقه همکاری با انتشارات: پالیزان، محراب قلم، سوره مهر، حنظله، 27 بعثت، انتشارات قلم، انتشارات موزه دفاع مقدس، صریر و غیره سابقه همکاری با نشریه کلک و خروش البرز کارشناس کارگاه های داستان و خاطره نویسی و ....

بانوان و کارگاه های خودگردان خانگی

گروه هنری آریستا بر اساس، آموزش، ایجاد اشتغال خانگی و خودگردانی تشکیل شد و از جمع زنانی حمایت می کند که شرایط کار در بیرون از منزل را به هر دلیل ندارند، ولی به اشتغال درخانه برای تأمین آرامش روانی، تغییر شرایط بد معیشتی و هر دلیل دیگر نیاز دارند.