بی زباله

بی زباله

زباله یه بحران خطرناک تو ایرانه ما هدفمون اینه با سفر و جمع آوریش این فرهنگو نهادینه کنیم

هنوز هیچی

از 2,300,000 تومان

70 روز

زمان باقی مانده

0 نفر

حامی پروژه

0%
0% کامل شده

با اطمینان حمایت کنید

در صورت عدم موفقیت پروژه در تامین مبلغ هدف، حمایت پرداختی به حساب شما در دونیت بازگشت داده خواهد شد.

بانی پروژه

بی زباله

ما برای جمع آوری زباله تو طبیعت و شهر و هر جای دیگه میخوایم یه سفر شروع کنیم و شهر به شهر پاکسازی کنیم و مردمم تو این کار با خودمون همراه کنیم و این سفر و جمع کردن زباله قرار جز برنامه هامون بشه و به بیشتر شهرا بریم و برای این کار یه تجهیزات خیلی کم میخوایم (مثل کوله -چادر-کیسه زباله و...) چون قراره تو شهرای مختلف این کارو انجام بدیم نیاز به این تجهیزات داریم که امیدوارم با کمک شما این تجهیزات جور بشه و ما هم این کار قشنگو شروع کنیم  هدف ما اینه به مردم برخورد با محیط زیستو با کاری  که میکنیم یاد بدیم و تفکیک زباله و نریختنش تو بحیط زیستو جا بندازیم

ما تو این سفر ها قراره مردمو با طبیعت آشتی بدیم

به مردم یاد بدیم هر آسیب به طبیعت دودش میره تو چش خودمون 

به بچه ها یاد بدیم با طبیعت  مهربون برخورد کنن

.....

تو این پروژه ما قراره یه توریستی باشیم که محیط بانم هست و به محیط زیست کمک کنیم 

و هزینه ای که شما به ما کمک میکنین به این صورت خرج میشه:

خرید کیسه زباله  4 بسته 25 عددی هر  بسته 5000 تومان مجموع 20000

خرید ماسک  سوپاپ دار 100 عدد هر عدد 2000 تومان در مجموع 200000تومان 

خرید دستکش یک بسته صد عددی 165000

خرید انبر زباله گیر یک عدد 100000

خرید تجهیزات شروع سفر برای فرهنگ سازی بی زباله (کوله ، کیسه خواب ، طناب ، چادر ، زیرانداز و...)1654000تومان