شرکت در کلاس فیلمنامه نویسی با هدف ساخت فیلم کوتاه

شرکت در کلاس فیلمنامه نویسی با هدف ساخت فیلم کوتاه

دوست من، مرتضی بوستانی، سی و یک ساله دانشجوی سال سوم کارشناسی ارشد رشته سینما در دانشگاه تربیت مدرس تهران می باشد. او برای ساخت فیلم کوتاه خود جهت پروژه پایانی(و ارسال برای جشنواره ها) نیاز به شرکت در کلاس آموزشی فیلمنامه نویسی احسان عبدی پور را دارد.

هنوز هیچی

از 600,000 تومان

12 روز

زمان باقی مانده

0 نفر

حامی پروژه

0%
0% کامل شده

با اطمینان حمایت کنید

در صورت عدم موفقیت پروژه در تامین مبلغ هدف، حمایت پرداختی به حساب شما در دونیت بازگشت داده خواهد شد.

بانی پروژه

شرکت در کلاس فیلمنامه نویسی با هدف ساخت فیلم کوتاه

این پروژه در صدد کمک به یک هنرمند 31 ساله این سرزمین است که رغم استعدادهای ذاتی فراوان و موفقیت های پیشین در خلق داستان کوتاه و نمایشنامه در استان قم، به دلیل عدم تمکن مالی امکان ساخت فیلم کوتاه را تا به حال نداشته است.

این پروژه با هدف تامین هزینه کلاس آموزشی مورد نیاز او(کلاس فیلمنامه نویسی استاد احسان عبدی پور در تابستان 1397) تعریف شده که مقدمه ای برای ساخت فیلم کوتاه او در نیمه دوم سال 1397 خواهد بود.

این پروژه اکنون در مراحل پیش تولید و ایده چند خطی جهت نگارش فیلمنامه است.

مبلغ مورد نیاز دقیقا صرف هزینه کلاس خواهد شد.

درج در بخش مشارکت کنندگان فیلمنامه

مبلغ 25,000 تومان

0

حامی

تعداد محدود 20 از 20 مانده

درج در بخش مشارکت کنندگان فیلمنامه به عنوان یکی از حامیان فیلمنامه


زمان تحویل: اسفند 1397

درج به عنوان حامیان ساخت فیلمنامه و حضور در اکران خصوصی

مبلغ 50,000 تومان

0

حامی

تعداد محدود 10 از 10 مانده

درج در بخش مشارکت کنندگان فیلمنامه به عنوان یکی از حامیان فیلمنامه


زمان تحویل: اسفند 1397

حامی معنوی

مبلغ 10,000 تومان

0

حامی

تعداد محدود 40 از 40 مانده

درج در انتهای فیلمنامه و فیلم کوتاه


زمان تحویل: مهر 1397