تایید شده
موسسه خیریه فردای بهتر

موسسه خیریه فردای بهتر

از 2018-11-18 10:35:21 عضو سایت می باشد

همه باهم برای فردایی بهتر

  • مدیر عامل: حسین رستم زاده
  • شماره ثبت: 1105
  • نوع سازمان: موسسه خیریه
  • زمینه فعالیت: آموزش و پژوهش
  • 04136579365
  • تبریز - چایکنار جنب پل سنگی - کوی شهید مناف زاده - پلاک ۳۰