کسب و انتقال دانش به‌روز قهوه

بعد از چندین سال کار در صنعت قهوه تخصصی و جستجو به دنبال فرصتی برای فعالیت و پژوهش در زمینه برشته کاری دانه قهوه موفق به یافتن فرصتی خارج از کشور شده ام که ظرف مدت دو سال من را به هدف ام خواهد رساند. برای ممکن شدن این سفر و محقق شدن هدف ام به حمایت مالی نیاز دارم.

هنوز هیچی

از 30,000,000 تومان

40 روز

زمان باقی مانده

0 نفر

حامی پروژه

0%
0% کامل شده

با اطمینان حمایت کنید

در صورت عدم موفقیت پروژه در تامین مبلغ هدف، حمایت پرداختی به حساب شما در دونیت بازگشت داده خواهد شد.

بانی پروژه

کسب و انتقال دانش به‌روز قهوه

به دنبال رشد و پیشرفت در حرفه ام مدتی هست که در جستجوی راهی برای تمرکز بر یک تخصص هستم که جدا از اشتیاق و علاقه شخصی، برای صنعتی که در آن مشغول به کار هستم هم سودمند باشد. از طرفی مدت هاست دغدغه هایی مثل "فرهنگ قهوه نوشی" به خصوص قهوه تخصصی را دارم و فکر می کنم با داشتن علم به روز و مهارت کافی در یک تخصص، امکان تاثیرگذاری های فرهنگی هم بالا رود. به همین خاطر بعد از مدت ها بررسی، هنر "برشته کاری" قهوه را به عنوان یک تخصص مورد علاقه و رو به رشد در دنیا انتخاب کردم و به دنبال راهی برای کسب تجربه و دانش لازم این تخصص بوده ام. بعد از جستجوهای فراوان موفق به پیدا کردن موقعیتی برای تحقق هدفم شدم که البته خارج از کشور و در شرایطی با محدودیت های کمتر به لحاظ فنی و حرفه ای است. یک فرصت دو ساله برای من تا با کار و پژوهش مداوم، مهارت های لازم برای این رشته را یاد بگیرم و قدمی در راستای حرفه خودم بردارم و به عنوان فردی با تاثیر بیشتر به فعالیت در این صنعت ادامه دهم.