حREMOVEDمایتREMOVED از تولREMOVEDید فیREMOVEDلم کREMOVEDوتاه جُREMOVEDذاREMOVEDم

حREMOVEDمایتREMOVED از تولREMOVEDید فیREMOVEDلم کREMOVEDوتاه جُREMOVEDذاREMOVEDم

این یک پروژه ی تولید فیلم کوتاه داستانی است که ایده و موضوعش اجتماعی روز بوده و قرار است با هدف شرکت در فستیوال های معتبر خارجی ساخته شود.

هنوز هیچی

از 4,000,000 تومان

45 روز

زمان باقی مانده

0 نفر

حامی پروژه

0%
0% کامل شده

با اطمینان حمایت کنید

در صورت عدم موفقیت پروژه در تامین مبلغ هدف، حمایت پرداختی به حساب شما در دونیت بازگشت داده خواهد شد.

بانی پروژه

حREMOVEDمایتREMOVED از تولREMOVEDید فیREMOVEDلم کREMOVEDوتاه جُREMOVEDذاREMOVEDم

REMOVED

پوستر امضا شده فیلم

مبلغ 100,000 تومان

0

حامی

تعداد محدود 1 از 1 مانده

دعوت رایگان به تمامی اکران های داخلی فیلم + پوستر امضا شده

مبلغ 300,000 تومان

0

حامی

تعداد محدود 1 از 1 مانده

دریافت لینک آنلاین فیلم با پسورد + دعوت به اکران ها + پوستر امضا شده

مبلغ 500,000 تومان

0

حامی

تعداد محدود 1 از 1 مانده

آمدن اسم حامی در تیتراژ بعنوان سرمایه گذار + تمامی موارد قبل

مبلغ 1,000,000 تومان

0

حامی

تعداد محدود 1 از 1 مانده