هزینه جراحی سرویکس و رحم بیمار کانسر سرویکس

هزینه جراحی سرویکس و رحم بیمار کانسر سرویکس

بیمار خانم جوان مبتلا به سرطان دهانه رحم و توده های متعدد شکمی که طی چند ماه اخیر همراه با درد شدید ، بدلیل مشکلات مالی قادر به تامین هزینه های جراحی و درمان نمی باشد.نیازمند کمک همگانی برای رهایی از خطر متاستاز و مرگ

هنوز هیچی

از 20,000,000 تومان

30 روز

زمان باقی مانده

0 نفر

حامی پروژه

0%
0% کامل شده

با اطمینان حمایت کنید

در صورت عدم موفقیت پروژه در تامین مبلغ هدف، حمایت پرداختی به حساب شما در دونیت بازگشت داده خواهد شد.

بانی پروژه

هزینه جراحی سرویکس و رحم بیمار کانسر سرویکس

بیمار خانم جوان مبتلا به سرطان دهانه رحم و توده های متعدد شکمی که طی جند ماه اخیر همراه با درد شدید ، بدلیل مشکلات مالی قادر به تامین هزینه های جراحی و درمان نمی باشد.نیازمند کمک همگانی برای رهایی از خطر متاستاز و مرگ.

بیمار خانم جوانی است که از ماهها قبل دچار دردهای مکرر شکمی بوده و همچنین بی نظمی قاعدگی ، قاعدگی دردناک ، درد پلو و ...

در آزمایش بعمل آمده تومورمارکرها مثبت ، کم خونی شدید(Hb=9) ، و در سونوگرافی بعمل آمده ، بدلیل توده های متعدد شکمی و اثر فشاری توده ها ، منجر به علایم انسدادی روده ، یبوست ، و فشار روی حالب منجر به هیدرونفروز شدید و متعاقب آن در کلیه شده است که در صورت عدم جراحی فوری ، منجر به از دست دادن کلیه نیز خواهد شد.

آخرین بررسی ها حاکی از سرطان دهانه رحم بوده که نیاز است جراحی جهت برداشتن توده های شکمی ، برداشتن میوم های ساب سروز و پدانکوله رحمی و جراحی دهانه رحم و بر اساس زمان جراحی ، در صورت از کار افتادن هر کلیه ، برداشتن کلیه می باشد.