تایید شده

تهیه کفش برای کودکان در مناطق محروم

راه اندازی رستوران پاپ آپ به منظور تهیه کفش برای 50 کودک در مناطق محروم در سال نو. رستوران موقت برای مدت کوتاهی شروع به تهیه غذا و فروش آن به منظور خرید کفش برای 50 کودک بی سرپرست یا بیشتر (در صورت امکان) میکند.