نشان سلامتی(خیریه تخصصی متمرکز کودکان ایرانی از شیرخوارگی و مهدکودک تا مدرسه)

نشان سلامتی(خیریه تخصصی متمرکز کودکان ایرانی از شیرخوارگی و مهدکودک تا مدرسه)

ما در حال حاضر خیریه های کودکان زیادی در ایران داریم که به صورت منقطع و پراکنده نیازهای گسترده کودکان ایرانی را تحت پوشش قرار می دهند. ما می خواهیم در همکاری با مدارس، درمانگاه ها، بیمارستانها و مساجد محلی انواع کودکان نیازمند ایرانی را شناسایی و نیازشان را برطرف کنیم.

هنوز هیچی

از 6,000,000 تومان

40 روز

زمان باقی مانده

0 نفر

حامی پروژه

0%
0% کامل شده

با اطمینان حمایت کنید

در صورت عدم موفقیت پروژه در تامین مبلغ هدف، حمایت پرداختی به حساب شما در دونیت بازگشت داده خواهد شد.

بانی پروژه

تیم پروژه

پویا اسدی

پویا اسدی

هم بنیان گذار و بازاریاب و مدیرمنطقه ای محصول

نشان سلامتی(خیریه تخصصی متمرکز کودکان ایرانی از شیرخوارگی و مهدکودک تا مدرسه)

بسیاری از کودکان گمنام ایرانی هستند که به صورت سنتی همراه با خانواده های خود زندگی می کنند این کودکان و والدین ان ها دسترسی به اینترنت یا تکنولوژی ندارند و نمی توانند نیازهای مخصوص کودکان خود را برطرف کنند هدف ما در" نشان سلامتی" هدف قرار دادن این خانواده های سنتی ایرانی و کودکان ان ها می باشد. ما می خواهیم با کمک خواهی از مدارس، درمانگاه ها و بیمارستان ها و مساجد محلی کودکان نیازمند ایرانی که دسترسی به اینترنت ندارند را پیدا و به ان ها کمک نماییم.

ما یک شبکه متمرکز  و در عین حال پخش شده از افراد معتمد و امین در مدارس ، درمانگاه ها ، بیمارستان ها و مساجد ایجاد می نماییم و از این شبکه متمرکز می خواهیم با محله سنجی و پایش هر محل کودکان نیازمند ان محل  را شناسایی و برای قرار گیری در سایت و کمک معرفی نمایند. این شبکه پخش شده می تواند دانشجویان، معلمان، پزشکان، پرستاران ، روحانیون و معتمدین محله من جمله کسبه باشد.

من داود گودرزیان دانشجو مهندسی نفت در دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستم و تابحال سابقه اشنایی با گروه های خیریه درون محیط دانشگاهی را داشته ام. پس از مدتی تحقیق در فضای وب و اشنایی با گروه های خیریه مختلف ایده کنونی به ذهن خود رسید.

پروژه در حال حاضر در مرحله پیدا کردن برنامه نویس وب می باشد و طرح کلی اجرایی کار شناسایی و بر روی کاغذ پیاده سازی شده است.

از مبلغ شش میلیون تومان درخواستی2.5 میلیون تومان ان صرف هزینه برنامه نویسی وب و ایجاد وبسایت و اپ می شود و سایر مبلغ بابت معرفی و تبلیغات حضوری و شفاهی یا به عبارتی presentation می شود.