تایید شده
بهادر قلندرپور

بهادر قلندرپور

از 2016-07-19 16:57:52 عضو سایت می باشد
اینجانب بهادر قلندرپور دانشجوی رشته مهندسی پزشکی با گرایش بیومکانیک هستم و جزئی از تیم سه نفره "تسلا" تولید کننده بازی برای سیستم های اندرویی میباشم...

بازی اندروید تاریک تر از سایه

معاماهای سخت! راز های پنهان! تاریک تر از سایه عنوان بازی در سبک adventure-platformer میباشی که شما در آن نقش کاآگاهی را بر عهده دارید که به دنبال قاتلی که تنها در شب ها دست به شکار میزند هستید که به سایه معروف شده...آیا میتونید پرده از رازهای سایه بردارید؟