تایید شده
موسسه فرهنگی و هنری برگ زندگی پویا

موسسه فرهنگی و هنری برگ زندگی پویا

از 2017-01-14 22:14:00 عضو سایت می باشد

هدف ما ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و افزایش سرانه ی مطالعه در کشور است. این کار شدنی است.

  • مدیر عامل: حمید علامه
  • شماره ثبت: 53
  • نوع سازمان: سازمان های مردم نهاد و خیریه
  • زمینه فعالیت: آموزش و پژوهش
  • 09153122056
  • 05134631861
  • http://www.rw24.ir
  • [email protected]
  • خراسان رضوی فریمان خیابان امام خمینی ـ طبقه ی فوقانی پاساژ شهردرای دفتر موسسه ی برگ زندگی پویا