به روز رسانی های سایت

تغییرات از جمله نشانه های پویایی برای افراد و شرکت ها می باشد، دونِیت برای رسیدن به اهدافی که در نظر دارد همواره در مسیر خود دارای تغییراتی رو به بهبودی می باشد، همچنین برخورداری از تیمی خلاق و با روحیه و انرژی بالا، شرایط بروزرسانی و اعمال تغییرات را هرچه بهتر فراهم آورده است.

  • دی
  • رونمایی نسخه جدید از سایت

    1394/10/28

  • تغییرات در بخش پنل مدیریتی سایت

  • تغییرات در بخش پنل مدیریتی سایت

  • تغییرات در بخش پنل مدیریتی سایت

  • مهر