تایید شده
بنیاد راستی

بنیاد راستی

از 2018-07-08 17:08:53 عضو سایت می باشد

هرچند فعالیت یک بنیاد خیریه حرکتی بنیادین برای محو ریشه های فقر و بی عدالتی نیست، هرکس به نوبه خود وظیفه دارد در جهت تحقق اين آرمان كه هيچ فردی به خاطر فقر مجبور به ترك تحصيل نگردد و فرصت تلاش و خدمت کردن به جامعه را داشته باشد گامی بردارد. بنیاد راستی (موسسه غیرتجاری خیریه توانمندسازی بنیان راستی ایساتیس) در تاریخ 1395/8/26 به شماره 1634 در یزد و با مجوز سازمان بهزیستی کشور با پروانه تاسیس شماره 95/73720 مورخ 1395/7/10 تاسیس گردیده است. در فاز اول، فعالیت بنیاد راستی بر روی کمک به تحصیل دانشجویان و ارائه بورس تحصیلی به ایشان متمرکز گردیده است. حسب مجوز سازمان بهزیستی، فعلا فعالیت بنیاد راستی بر دانشجویان یزدی محدود شده است. در بنیاد راستی ما به دانشجویانی که با مشکلات مالی روبرو هستند و عزم و اراده خدمت به جامعه را دارند، کمک میکنیم تا به تحصیل شان ادامه دهند، مهارت بیاموزند و در یافتن شغل در نمانند، چون میخواهیم جامعه ای با سواد، مرفه و انسانی داشته باشیم.

  • مدیر عامل: حسام ادیب
  • شماره ثبت: 1634
  • نوع سازمان: موسسه خیریه
  • زمینه فعالیت: آموزش و پژوهش
  • 03537273773
  • 02188210890
  • [email protected]
  • یزد، شهرک صنعتی، بلوار کاج، 24 متری دهم، بوستان 31 - گروه پاترون