حسین آقا نیازمند برای عمل دو چشم

حسین آقا نیازمند برای عمل دو چشم

حسین آقا نیاز به عمل داره برای 2 چشمشه که آب مروارید دار و تا سیاه نشده باید عمل کنه

2,817,000 تومان

از 2,800,000 تومان

45 روز

زمان باقی مانده

44 نفر

حامی پروژه

101%
101% کامل شده

با اطمینان حمایت کنید

در صورت عدم موفقیت پروژه در تامین مبلغ هدف، حمایت پرداختی به حساب شما در دونیت بازگشت داده خواهد شد.

بانی پروژه

حسین آقا نیازمند برای عمل دو چشم

حسین آقا نیاز به عمل داره برای 2 چشمشه که آب مروارید دار و تا سیاه نشده باید عمل کنه حسین آقا همسایه ما که وضعیت مالی خوبی نداره دکتر گفته که یکی از چشماش آماده عمل و  باید عملش وگرنه کم کم سیاه میشه

حسین آقا  چهار فرزند داره سه دختر و یک پسر کوچیک (14 سال) اون هرروز با گاری که داره میره میوه میفروشه و با درآمدی که از میوه فروشی داره  امرار معاش میکنه

هزینه عملش دو میلیون دویست میشه و باقی مبلغ درخواستی صرفه دارو و غیره میشه

یکی از چشماش عمل شد ولی با قرض حالا این دو میلیون دویست نصفش برای دادن قرضه و نصف دیگه برای عمل اون یکی چشم 

عمل چشم