تایید شده
جمعیت بیداری ، آگاهی و رشد باور

جمعیت بیداری ، آگاهی و رشد باور

از 2018-08-09 18:52:19 عضو سایت می باشد

جمعیت بیداری ، آگاهی و رشد باور، سازمانی مردم نهاد است، که از وزارت کشور و سازمان بهزیستی، مجوز فعالیت گرفته و از زنان و مادران سرپرست خانواده، در راستای توانمند سازی (آموزش و ایجاد اشتغال) حمایت میکند. باورجویان با ورود به باور، وارد فرایند به-بودن می شوند . شکوفایی و بالندگی اجتماعی و اقتصادی جامعه امروز نیازمند ایجاد بیداری، آگاهی و رشدی است که ما آن را باور میخوانیم. در این بالندگی اجتماعی افراد در معرض آسیب از جمله مادران سرپرست خانواده و زنان خود سرپرست که دغدغه و نیاز به رشد و توانمندی دارند طی فرآیندی صحیح و بارور به نام فرآیند “به-بودن” در مسیر رشد و تحـــــول به افرادی توانمند، مولد و اثرگذار در خانواده و جامعه مبدل می شوند که پذیرا و مشتاق حضور آنانند. باور، رسالت خود را ایجاد بستر مناسب برای این مهم میداند و در تلاش است تا با فرهنگ سازی، خردجمعی، مهرورزی و مشارکت همباوران، جامعه ای پویا و سلامت را برای فرزندان این مرزوبوم خلق کند.

 • مدیر عامل: سارا چرتابیان
 • شماره ثبت: 717/2696/1896
 • نوع سازمان: سازمان های مردم نهاد و خیریه
 • زمینه فعالیت: سایر

#برقراربمانیم

چند سال پیش قراری گذاشتیم تا خانه ای باشیم امن و پویا برای زنان سرزمینمان؛ و حالا پس از 2 سال، همچنان مصمم هستیم تا در کنار شما و با حمایت شما، #برقراربمانیم.

 • فاطمه دهقان نیری

  فاطمه دهقان نیری

  سلام از شما دعوت می کنم، «پروژه بانوان و کارگاه های خودگردان خانگی» را مطالعه کنید و در صورت موافقت تأیید نمایید. با سپاس https://2nate.com/votes#judge-project-id-2604

 • رضا تقی یاری

  رضا تقی یاری

  سلام لطفا تنها نگاهی به این لینک بیاندازید. https://b2n.ir/393292 سپاس