تایید شده
انجمن به بان توتیا

انجمن به بان توتیا

از 2016-09-26 08:40:38 عضو سایت می باشد

این انجمن مردمی با هدف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی وحمایت از حقوق زنان و کودکان آسیب دیده تشکیل شده است . از برنامه های شاخص این انجمن حمایت از بچه های طلاق زنان بی سررپست وحمایت از اشتغال آنها و حمایت از کودکان اسیب دیده است . این انجمن در ماموریت خود تحکیم بنیان خانواده را بر اساس هدف تعیین و نسبت به کاهش طلاق در سطح استان تلاش میکند . فعالیتهای این انجمن در غالب آموزش ، حمایت حقوقی ، حمایت مشاوره ای ، حمایت درمانی .وتحصیلی ، اشتغال مادرانی که حاظن وسرپرست فرزندان خود هستند و توجه به اصل و اساس تحکیم خانواده و حساس سازی پیرامون آسیبهای پس از طلاق فعالیت دارد . طی مدت 14 سال فعالیت مستمر خود تا کنون تعداد 214 کودک قربانی طلاق را تحت پوشش قرار داده و البته طی این مدت با راه اندازی کارگاههای کوچک اشتغال ، نمایشگاهها ، کارگاههای توانمند سازی ، جلسات مشاوره ، اخذ وکیل رایگان ، مداخله در کاهش طلاق توانسته نقش خود در ارتقای سطح تحکیم خانواده و کاهش اسیبهای اجتماعی در حد توان به جا اورد /.

  • مدیر عامل: لیلا شمایلی
  • شماره ثبت: 147
  • نوع سازمان: سازمان های مردم نهاد و خیریه
  • زمینه فعالیت: توزیع کننده
  • 08338228285
  • 09374989170 - 091875
  • [email protected]
  • کرمانشاه - خ حاج محمد تقی اصفهانی - عمارت فرشید - طبقه دوم