خرید کاپشن برای بچه های بی سرپرست

خرید کاپشن برای بچه های بی سرپرست

با شروع فصل سرما و زمستان , سعی بر آن داریم که کار کوچکی برای فرزندان سرزمینمان انجام دهیم تا که شاید اندکی سختی سرما را برایشان کم کرده باشیم . در همین راستا تصمیم داریم برای 101 کودک نیازمند تحت پوشش موسسه خیریه تعداد 101 کاپشن خریداری کنیم.

645,000 تومان

از 6,000,000 تومان

10 روز

زمان باقی مانده

14 نفر

حامی پروژه

11%
11% کامل شده

با اطمینان حمایت کنید

در صورت عدم موفقیت پروژه در تامین مبلغ هدف، حمایت پرداختی به حساب شما در دونیت بازگشت داده خواهد شد.

بانی پروژه

خرید کاپشن برای بچه های بی سرپرست

با شروع فصل سرما و زمستان، سعی بر آن داریم که کار کوچکی برای فرزندان سرزمینمان انجام دهیم تا که شاید اندکی سختی سرما را برایشان کم کرده باشیم. در همین راستا تصمیم داریم برای 101 کودک نیازمند تحت پوشش موسسه خیریه 313 یاور واقع در بلوار دانش آموز مشهد تعداد 101 کاپشن خریداری کنیم. با توجه به میانگین سنی این کودکان که از 1 تا 17 سال را شامل می شوند، میانگین مبلغ هر کاپشن از کلی فروشی ها حدود 60 هزار تومان می باشد که با توجه به تعداد بچه ها که 101 نفر می باشند، مبلغ 6 میلیون تومان جهت این کار نیاز داریم.

برای انجام این، نیازمند یاری و مهر شما هستیم. باشد که دیگر کودکی نیازمند طبیعی ترین حق خود یعنی گرما و آسایش نباشد.

شایان ذکر است که در صورتی که مبلغ بیشتری مازاد بر 6 میلیون تومان جمع آوری شود، جهت خرید کلاه و دستکش برای همین کودکان مصرف خواهد شد. ضمنا این امر خیر هیچ گونه منفعت مالی برای دست اندکاران این پروژه نخواهند داشت.