تایید شده
آرش کیوان

آرش کیوان

از 2018-12-25 10:09:19 عضو سایت می باشد
بنده خدا هستم.

خرید کاپشن برای بچه های بی سرپرست

با شروع فصل سرما و زمستان , سعی بر آن داریم که کار کوچکی برای فرزندان سرزمینمان انجام دهیم تا که شاید اندکی سختی سرما را برایشان کم کرده باشیم . در همین راستا تصمیم داریم برای 101 کودک نیازمند تحت پوشش موسسه خیریه تعداد 101 کاپشن خریداری کنیم.