تایید شده
مجمع امور مستاجرین شهرستان بوکان

مجمع امور مستاجرین شهرستان بوکان

از 2017-07-01 15:36:12 عضو سایت می باشد

مجمع امور مستاجرین اولین سازمان حمایت از مستاجرین در سطح کشور می باشد که در راستای تامین نیازهای اساسی و اولیه زندگی مستاجرین تاسیس شده و مشغول به فعالیت می باشد.

  • مدیر عامل: فریدون گل زر
  • شماره ثبت: 87
  • نوع سازمان: سازمان های مردم نهاد و خیریه
  • زمینه فعالیت: سایر
  • 04446264417
  • استان آذربایجان غربی - شهرستان بوکان - خیابان انقلاب جنب بانک ملی مرکزی