تایید شده
عاطفه شوقی

عاطفه شوقی

از 2017-07-23 21:27:09 عضو سایت می باشد

خرید کاپشن برای کودکان مدرسه

در مدرسه ای در حوالی تهران، کودکان مقطع ابتدایی روزهای سختی را می گذرانند. بعد از تامین مایحتاج اولیه ی تحصیلی، اکنون برای تهیه ی لباس های گرم به همیاری شما دلسوزان نیاز داریم. فصل جدال خشونت سرما با لطافت تن های این کودکان نزدیک است. داشتن تن گرم حق همه بچه های دنیاست.