تایید شده

خرید کاپشن برای کودکان مدرسه

در مدرسه ای در حوالی تهران، کودکان مقطع ابتدایی روزهای سختی را می گذرانند. بعد از تامین مایحتاج اولیه ی تحصیلی، اکنون برای تهیه ی لباس های گرم به همیاری شما دلسوزان نیاز داریم. فصل جدال خشونت سرما با لطافت تن های این کودکان نزدیک است. داشتن تن گرم حق همه بچه های دنیاست.