تایید شده
سهیل آرمانخواه

سهیل آرمانخواه

از 2017-09-27 11:42:27 عضو سایت می باشد
پژوهشگر و نویسنده ای تی.مهندس عمران www.profile.ir/armankhah

حمایت از متخصصین و صاحبان ایده (حمصا)

طرح جامعی جهت راه اندازی پایگاه دورکاری ، برای حمایت از متخصصین ،تولیدکنندگان و صاحبان صنایع خرد در مناطق محروم و یا با توان مالی کم آماده کرده ایم. هدفم کمک به متخصصین نوپا و حمایت از شرکتهای خرد محروم است. خدمات بصورت رایگان است. توضیحات بیشتر در بخش معرفی طرح

مرکز حمایت از دورکاری و اشتغال زایی

این طرح در مورد سایتیست که از متخصصینی که ایده جدیدی دارند و یا برای تولید محصولی نیاز به کمک مالی و یا همفکری و یا مشارکت دارند حمایت میکنه. متخصصین خدماتشون رو در یک فضای رقابتی معرفی کنند. از کارفرماها برای اشتغال زایی متخصصین دعوت میشه (دورکاری و برون سپاری کار)

پایگاه دورکاری, در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی

بعد از 6 ماه بررسی و نظرخواهی از کارشناسان و متخصصین داخلی ، طرح جامعی جهت راه اندازی وبسایت دورکاری ، برای حمایت از متخصصین داخلی ،تولیدکنندگان و صنایع خرد داخلی آماده کردم. هدفم کمک به متخصصین نوپا و حمایت از شرکتهای خرد هست. توضیحات بیشتر در بخش معرفی طرح