خرید کتاب کمک آموزشی برای دانش آموزان کنکوری مدرسه نام آوران شهرستان مهرستان

خرید کتاب کمک آموزشی برای دانش آموزان کنکوری مدرسه نام آوران شهرستان مهرستان

دانش آموزان کنکوری مدرسه نام آوران برای جوابگویی به سوالات کنکور سراسری به کتاب کمک آموزشی نیاز شدید دارند و کمبود کتاب کمک آموزشی کار را برای بچه‌ها دشوار می کند . میخوایم کتابهای کمک آموزشی برای دانش آموزان تهیه کنیم و ان شاءالله در پایان سال تحصیلی از آنها تحویل بگی

هنوز هیچی

از 10,000,000 تومان

60 روز

زمان باقی مانده

0 نفر

حامی پروژه

0%
0% کامل شده

با اطمینان حمایت کنید

در صورت عدم موفقیت پروژه در تامین مبلغ هدف، حمایت پرداختی به حساب شما در دونیت بازگشت داده خواهد شد.

بانی پروژه

خرید کتاب کمک آموزشی برای دانش آموزان کنکوری مدرسه نام آوران شهرستان مهرستان

دانش آموزان کنکوری مدرسه نام آوران برای جوابگویی به سوالات کنکور سراسری به کتاب کمک آموزشی نیاز شدید دارند و کمبود کتاب کمک آموزشی کار را برای بچه‌ها دشوار می کند . میخوایم کتابهای کمک آموزشی برای دانش آموزان تهیه کنیم و ان شاءالله در پایان سال تحصیلی از آنها تحویل بگیریم و در کتابخانه مدرسه بزاریم برای استفاده دانش آموزان سال های آینده.