لبخند پدر

لبخند پدر

پدر تکیه گاهیست که بهشت زیر پایش نیست.قصد داریم با راه اندازی این کمپین به مناطق فقیر نشین شهرمون بریم و با تسویه حساب دفتری سرپرستان خانواده باری از دوش آنها برداریم.به امید اینکه لبخندی بر لبان پدران زحمت کش جاری کنیم.

هنوز هیچی

از 10,000,000 تومان

60 روز

زمان باقی مانده

0 نفر

حامی پروژه

0%
0% کامل شده

با اطمینان حمایت کنید

در صورت عدم موفقیت پروژه در تامین مبلغ هدف، حمایت پرداختی به حساب شما در دونیت بازگشت داده خواهد شد.

بانی پروژه

لبخند پدر

پدر تکیه گاهیست که بهشت زیر پایش نیست.قصد داریم با راه اندازی این کمپین به مناطق فقیر نشین شهرمون بریم و با تسویه حساب دفتری سرپرستان خانواده باری از دوش آنها برداریم.به امید اینکه لبخندی بر لبان پدران زحمت کش جاری کنیم.

بنده تا کنون نتونستم زیاد تو امور خیریه مشارکت داشته باشم ولی با این وجود اگر کمکی از من ساخته باشه آماده همکاری هستم.

بعد از اینکه پول پروژه جمع آوری شد با تحقیق از سوپر مارکت ها اون دسته از پدران یا سرپرست هایی که حساب دفتری دارند رو تا حدودی تسویه میکنیم. مبلغ پروژه 10000000 تومان در نظر گرفته شده است.که با در نظر گرفتن 10 مغازه و برای هر مغازه 10 نفر را تا مبلغ 85000 تومان تسویه میکنیم.

منطقه فقیر نشین شهرستان سبزوار به نام اسلام آباد با وجود مردمان شریف و زحمت کش هدف ما در یاری رساندن هستند.