حمایت از کودکان کار خراسان جنوبی

حمایت از کودکان کار خراسان جنوبی

این طرح هزینه تحصیل و خانواده 50کودکی که خرج خانواده را تامین می کنند پرداخت میکند تا این کودکان بتوانند به تحصیل خود ادامه داده و هدف مثبتی را برای خود مدنظر قرار دهند. حمایت در امر تحصیل،حرفه آموزی،موادغذایی،پوشاک،مسکن،معرفی کودکان اعتیاد به کمپ ترک اعتیاد و...میباشد

هنوز هیچی

از 15,000,000 تومان

50 روز

زمان باقی مانده

0 نفر

حامی پروژه

0%
0% کامل شده

با اطمینان حمایت کنید

در صورت عدم موفقیت پروژه در تامین مبلغ هدف، حمایت پرداختی به حساب شما در دونیت بازگشت داده خواهد شد.

بانی پروژه

حمایت از کودکان کار خراسان جنوبی

باتوجه به اینکه در جامعه کودکان زیادی در سنین کم در حال کار کردن هستند و اینکه گاها دیده میشه تحصیل نمی کنند و دنبال پول در آوردن هستند در بعضی خانواده ها سرپرست ندارن و تنها بچه ها هستند که نون آور خانواده هستند ما در این طرح برآنیم باتوجه به فعالیت هایی که در استان انجام دادیم هزینه جمع آوری شده در طرح رو در راه های زیر خرج کنیم.

  • هزینه تحصیل کودکان تا انتهای دانش آموزی
  • هزینه مواد غذایی بصورت ماهانه
  • در صورت درگیر بودن یکی از اعضای خانواده به اعتیاد هزینه درمان و فرستادن به کمپ ترک اعتیاد
  • هزینه یاد گرفتن نوعی مهارت به کودکان جهت اشتغال در آینده
  • رفع برخی مشکلات مسکن
  • و ...

همه این موارد هزینه هایی در بردارد که نمی شود بصورت دقیق عنوان کرد چون در بعضی موارد با هزینه کمتر فعالیت انجام می شود و ما میخوایم خانواده هایی را که در خراسان جنوبی شناسایی کردیم رو به کمک شما حمایت کنیم.

هدف از اینکار کمک به کودکان کار جهت اینکه راحت تر و بدون دردسر و دغدغه مثل خیلی از ماها به زندگیشون ادامه دهند.

یادمان نرود آنها هم حق زندگی دارن.

جهت اجرای این پروژه با برآوردی که برای 50کودک و خانوادش تخمین زده شده 15 میلیون تومان پیش بینی کرده ایم. هر مقدار بیشتر از این مبلغ با همت شما عزیزان جمع آوری شود صرف همین امور به صورت گسترده تر خواهد شد و در انتهای کار رسید و فاکتورها بصورت کامل ارائه می گردد.