تایید شده

سفیر مهربانی: بسته های شادی، برای دانش آموزان نیازمند روستاهای سیستان و بلوچستان

سفیر مهربانی، پروژه ای است که طی آن، هر سال تعداد زیادی از دانش آموزان نیازمند ساکن روستاهای دورافتاده استان سیستان و بلوچستان را با کمک شما شاد می کنیم؛ لوازم التحریر، کیف، کفش و روپوش مدرسه ای که با همت شما تهیه می شود، احتمالاً بهترین هدیه زندگی آنها خواهد بود.