تایید شده
علی رضا رئیسی

علی رضا رئیسی

از 2015-10-02 11:02:15 عضو سایت می باشد

سفیر مهربانی: بسته های شادی، برای دانش آموزان نیازمند روستاهای سیستان و بلوچستان

سفیر مهربانی، پروژه ای است که طی آن، هر سال تعداد زیادی از دانش آموزان نیازمند ساکن روستاهای دورافتاده استان سیستان و بلوچستان را با کمک شما شاد می کنیم؛ لوازم التحریر، کیف، کفش و روپوش مدرسه ای که با همت شما تهیه می شود، احتمالاً بهترین هدیه زندگی آنها خواهد بود.