تایید شده
علی کریم زاده

علی کریم زاده

از 2016-07-28 23:51:55 عضو سایت می باشد
من علی کریم زاده مدیرعامل و موسس شرکت نرم افزاری راژیس(ژرف اندیشان بارمان آیریا به شماره ی ثبت 19806) هستم که یکی از بزرگترین باورهای ما در این شرکت انجام امور خیریست به همین منظور در یک زیرمجموعه از سازمان راژیس گروهی به نام نیک پنداران راژیس فعالیت میکنند که برنامه های بزرگی برای شروع یک لبخند متداوم دارند

آینده ی واقعی بچه ها نه با پول بلکه با افزایش مهارت ها ساخته میشه

بچه های بی سرپرست بیش از کمک های مالی نیاز به آموزش مهارت هایی دارند که به جای وابسته بودن نوید مستقل شدن در آینده ای روشن تر رو بده. تجهیز 6 مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست با کامپیوتر و آموزش و افزایش مهارت کودکان براساس برگزاری دوره های رایگانِ پیشرفته و کاربردی

همه ی عکس هام چند ؟

مادرم عکاسی میکند ... تا .... حمایت از مادر سرپرست خانواده ای که برای امرار معاش 2 دختر کوچکش عکاسی میکند. تنها دارایی او دوربینی هست که با وام بانکی تهیه شده ولی این روز ها پولی برای نگه داشتنش نیست . نشکستن غرور یک زن سرپرست چقدر می ارزه ؟

آزادی دو پدر

آزادی دو پدر کشاورز که به دلیل ورشکستگی و بدهی مالی در زندان هستند