چاپ کتاب تحکیم خانواده از نگاه اسلام

چاپ کتاب تحکیم خانواده از نگاه اسلام

این کتاب از سخنان و احادیث ائمه ی اطهار منابع رسمی اسلامی ترخیص و جمع آوری شده است.محتوای این کتاب در حوزه ی زندگی مشترک و بهبود کیفی زندگی زناشویی است که اهمیت آن را در اسلام نشان می دهد.این کتاب دارای فیپا و شابک و مجوز چاپ می باشد.جهت چاپ این اثر لطفا حمایت کنید.

هنوز هیچی

از 3,000,000 تومان

45 روز

زمان باقی مانده

0 نفر

حامی پروژه

0%
0% کامل شده

با اطمینان حمایت کنید

در صورت عدم موفقیت پروژه در تامین مبلغ هدف، حمایت پرداختی به حساب شما در دونیت بازگشت داده خواهد شد.

بانی پروژه

چاپ کتاب تحکیم خانواده از نگاه اسلام

این کتاب از سخنان و احادیث ائمه ی اطهار منابع رسمی اسلامی ترخیص و جمع آوری شده است.محتوای این کتاب در حوزه ی زندگی مشترک و بهبود کیفی زندگی زناشویی است که اهمیت آن را در اسلام نشان می دهد.این کتاب دارای فیپا و شابک و مجوز چاپ می باشد.جهت چاپ این اثر لطفا حمایت کنید. مبلغ 3 میلیون تومن کمک درخواست داشتم.کل مبلغ چاپ حدود 6 میلیون تومنه که بقیش رو خودم دارم ومیتونم تامین کنم .3 تومن برای چاپش کم دارم.نگاهم به این کتاب از اولین روزی که قلم برداشتم و شروع کردم به نوشتن نگاه مالی و درامد زایی نبود و به هدف ارتقای زندگی جوان تر ها و نزدیکی زندگی اونا با اهل بیت نوشتم و بعد از یکسال تالیفش تموم شد.در ازای مشارکت شما عزیزان من میتونم بعد چاپ یک نسخه از این کتاب رو به شما بعنوان هدیه اهدا کنم

تروخدا حمایت کنید که این اثر فرهنگی به چاپ برسه.

نمونه ای یکی از صفحات این کتابچه در زیر آمده است

صفحه ای از کتاب تحکیم خانواده از نگاه اسلام