تایید شده
موسسه خیریه آبشارعاطفه ها شهرستان لردگان

موسسه خیریه آبشارعاطفه ها شهرستان لردگان

از 2018-04-01 00:42:11 عضو سایت می باشد

دوستان سلام سازمان مردم نهادخیریه آبشارعاطفه ها به شماره ثبت 2310وپروانه ملی به شماره 163110از سال 1380درراستای محرومیت زدایی بامرکزیت مشهدآغاز بکار کرده وتا این لحظه با افتتاح 360شعبه درکشور

  • مدیر عامل: یوسف خالدی
  • شماره ثبت: ۲۳۱۰
  • نوع سازمان: سازمان های مردم نهاد و خیریه
  • زمینه فعالیت: سایر

توزیع بسته برکت بین نیازمندان درماه مبارک رمضان

ماه رمضان نزدیک است سفره افطارمان را بزرگتر بگیریم چرا که میزبان خداست قصد داریم ۲۰۰بسته مواد غذایی(برنج،مرغ،روغن و...)برای خانواده های نیازمندتحت حمایت موسسه خیریه آبشار عاطفه ها تهیه کنیم تا درماه مبارک رمضان به دستشون برسونیم...با حمایتتون نیازمندان رو خوشحال کنیم