تایید شده
سپهر مهرعلی‌زاده

سپهر مهرعلی‌زاده

از 2019-02-05 00:10:39 عضو سایت می باشد
مهمترین راه حل برای مشکل فنی موجود <<ساخت>> این نرم افزار میباشد که <<ایده>> آن به فکرم خطور کرد تا از طریق آن بتوانم خدمتی برای پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان کشورم کرده باشم. بنابراین نرم‌افزاری ساخته‌ام که میتواند به والدین یا کسانیکه نگران تحصیلات دانش‌آموز خود هستند کمک کند و نگذارد دانش‌آموز بیش از اندازه مشغول بازی یا سرگرمی با موبایل خود گردیده و از درس عقب بماند.

اپلیکیشن مدیریت فرزند

رفع مشکل بسیاری از والدین با استفاده از اپلیکیشن قفلک(اپلیکیشن مدیریت فرزند) با اپلیکیشن قفلک، والدین میتوانند با استفاده از گوشی خود، گوشی فرزندانشان را مدیریت کنند... جهت پیشرفت کردن این پروژه نیاز به همراهی شما دوستان عزیز داریم