کمک به تجهیز مدرسه توانخواهان جهت خرید کامیپوتر

کمک به تجهیز مدرسه توانخواهان جهت خرید کامیپوتر

خرید کامپیوتر و آموزش رایگان به دانش آموزان معلول(جسمی، حرکتی)، راهی برای خودکفایی مالی و مطرح شدن هرچه بیشتر آنان در جامعه است.

هنوز هیچی

از 7,500,000 تومان

40 روز

زمان باقی مانده

0 نفر

حامی پروژه

0%
0% کامل شده

با اطمینان حمایت کنید

در صورت عدم موفقیت پروژه در تامین مبلغ هدف، حمایت پرداختی به حساب شما در دونیت بازگشت داده خواهد شد.

بانی پروژه

کمک به تجهیز مدرسه توانخواهان جهت خرید کامیپوتر

دانش آموزان با نیاز های ویژه که درصد زیادی از آنها قادر به راه رفتن و مستقل بودن نیستند با استفاده از کامپیوتر و یادگیری مباحث مربوط به آن میتوانند در آینده علاوه بر خودکفایی مالی بتوانند جایگاه شایسته ای در جامعه پیدا کنند. برآنیم که با جمع آوری کمک های مالی شما عزیزان برای این دانش آموزان چند دستگاه کامپیوتر خریداری کنیم و به صورت رایگان به آنان آموزش های لازم را جهت بهره برداری هرچه بهتر دانش آموزان از این تکنولوژی روز به آنان ارائه دهیم

مبلغ پروژه به صورت مستقیم به حساب خود مدرسه واریز خواهد شد و با کمک مدرسه اقدام به خرید چند دستگاه کامپیوتر که امکان نصب چند نرم افزار خاص را داشته باشد خواهد کرد.

تمام هزینه پروژه بدون هیچ کم و کاستی صرف خرید سیستم خواهد شد و بابت آموزش به کودکان به صورت کاملا رایگان خواهد بود و هیچ گونه هزینه ای در نظر گرفته نشده است و منفعت من کمک به این دانش آموزان برای بهبود وضعیت آتی آنان در جامعه خواهد بود که بتوانند با فراگیری این آموزش ها و استفاده از آن به شکلی از این راه درآمد داشته باشند.

این کار برای دبستان توانخواهان خدیجه کبری(س) مشهد صورت خواهد پذیرفت.