گلدانهای تجزیه پذیر ناجی

گلدانهای تجزیه پذیر ناجی

پروژه تولید گلدان گیاهی آزولا. تبدیل یک تهدید در تالابهای گیلان به فرصتی برای اشتغال است. این گلدان کاملا طبیعی است.که کاربردی چندمنظوره داره. هم گلدان هم کود برای گیاه بود که قابل تجزیه است وبرای گلدان هاگلدانهای آپارتمانی و گلدانهای. نشایی قابل استفاده است وارزان است

افزودن به علاقه مندی ها

853,046 تومان

از 5,000,000 تومان

موفق نشد! :(

14 نفر

حامی پروژه

17%
17% کامل شده

با اطمینان حمایت کنید

در صورت عضویت در دونیت، اگر پروژه‌ای که از آن حمایت کرده‌اید، نتوانست مبلغ مورد نظر را تامین کند، مبلغ پرداختی شما به «کیف پول شما در دونیت» بازگشت داده خواهد شد.

بانی پروژه

گلدانهای تجزیه پذیر ناجی

پروژه تولید گلدان گیاهی ناجی تبدیل یک تهدید در تالابهای گیلان به فرصتی برای اشتغال است. این گلدان کاملا طبیعی است و از یک گیاه مهاجم تولید می شود که به تالابهاآسیب رسانده است. این گلدان کاربردی چندمنظوره داره. هم گلدان هم کود برای گیاه که قابل تجزیه است وبرای گلدان هاگلدانهای آپارتمانی و گلدانهای. نشایی قابل استفاده بوده و جایگزین خوبی برای گلدان پلاستیکی است. و قیمتش بسیار مناسب است و کود مناسبی و غذای مناسب برای گیاه است. به مدت 1سال زمان صرف آزمایش این گلدان نمودیم. این گلدان به مدت 1.30سال است که بصورت دستی با قالب دستی که با کمک دوستان ما ساخته شده. تولید شده و در حد کمی فروش رفته. اما قالب ها مناسب نیست و تولید بسیار محدود است و نیاز به قالبی مناسب برای تولید گلدان باظاهر مناسب و بازار پسند نیاز داریم. 5000000تومان برای ساخت قالب نیاز داریم. اگر این گلدان ساخته شود و سطح تولید آن افزایش یابد ورود 100میلیون گلدان نشایی پلاستیکی به کشور و خروج ارز کاهش می یابد

2 گزارش برای این پروژه درج شده است.

2019-05-11 01:32:50
داریم به شرکتی رای زنی میکنیم برای. ساخت خط تولید کوچکی برای گلدان و وقتی در دونیت موفقشدیم. انجامش میدیم. تولید گلدان همچنان ادامه داره

2019-04-10 00:12:45
موفق به فروش تعدادی از گلدانهای دست ساز به مشتری شدیم
 • صفورا یوسف زاده (حمایت میهمان)

  صفورا یوسف زاده (حمایت میهمان)

  تا الان 4 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • گوهر یوسف زاده

  گوهر یوسف زاده

  تا الان 2 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • محی سَنیسِل

  محی سَنیسِل

  تا الان 76 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • محمد بهشتی

  محمد بهشتی

  تا الان 112 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • محمد بهشتی

  محمد بهشتی

  تا الان 112 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • محمد بهشتی

  محمد بهشتی

  تا الان 112 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 1 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • نسیم طواف‌زاده (حمایت میهمان)

  نسیم طواف‌زاده (حمایت میهمان)

  تا الان 2 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • Atefe Sz

  Atefe Sz

  تا الان 1 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • سمانه بیرژندی

  سمانه بیرژندی

  تا الان 18 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • Faezeh Manteghi

  Faezeh Manteghi

  تا الان 4 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • Faezeh Manteghi

  Faezeh Manteghi

  تا الان 4 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • محسن خدابخشی

  محسن خدابخشی

  تا الان 63 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • محسن خدابخشی

  محسن خدابخشی

  تا الان 63 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • محسن خدابخشی

  محسن خدابخشی

  تا الان 63 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 63 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 63 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • محسن خدابخشی

  محسن خدابخشی

  تا الان 63 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • محسن خدابخشی

  محسن خدابخشی

  تا الان 63 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • محسن خدابخشی

  محسن خدابخشی

  تا الان 63 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • محسن خدابخشی

  محسن خدابخشی

  تا الان 63 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • محسن خدابخشی

  محسن خدابخشی

  تا الان 63 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 63 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس

  ناشناس

  تا الان 63 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • محسن خدابخشی

  محسن خدابخشی

  تا الان 63 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • محسن خدابخشی

  محسن خدابخشی

  تا الان 63 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • محسن خدابخشی

  محسن خدابخشی

  تا الان 63 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • محسن خدابخشی

  محسن خدابخشی

  تا الان 63 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • علی رضا پلیان (حمایت میهمان)

  علی رضا پلیان (حمایت میهمان)

  تا الان 1 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • نگین نیک روش (حمایت میهمان)

  نگین نیک روش (حمایت میهمان)

  تا الان 1 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • ناشناس دوم

  ناشناس دوم

  تا الان 2 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • مهدی ابراهیمی

  مهدی ابراهیمی

  تا الان 1 بار از پروژه‌ها حمایت کرده

 • محسن خدابخشی

  محسن خدابخشی

  تا الان 63 بار از پروژه‌ها حمایت کرده