کمک به سیل زدگان ایرانشهر

کمک به سیل زدگان  ایرانشهر

در روزهای ۲۳ و ۲۴ تیرماه توفانی با سرعت بیش از صد کیلومتر و بارش ۳۱ میلیمتر شهرستان باعث تخریب منازل قدیمی و ابگرفتی بسیاری منازل گردید قصد داریم برای سیلزدگان سبد کالایی تهیه کنیم

هنوز هیچی

از 11,000,000 تومان

10 روز

زمان باقی مانده

0 نفر

حامی پروژه

0%
0% کامل شده

با اطمینان حمایت کنید

در صورت عدم موفقیت پروژه در تامین مبلغ هدف، حمایت پرداختی به حساب شما در دونیت بازگشت داده خواهد شد.

بانی پروژه

کمک به سیل زدگان ایرانشهر

در ۲۳ و ۲۴ توفانی با سرعت بیش از صد کیلومتر شهرستان ایرانشهر در سیستان و بلوچستان را درنوردید و با بارش ۳۲ میلیمتر باعث تخریب منازل قدیمی و ابگرفتی بسیاری از منزل گردید

http://www.entekhab.ir/fa/news/354640/%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-50-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-1000-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF

 

 

قصد داریم به کمک شما خیران عزیز برای 41خانوار سبد کالایی شمال یک تخته پتو یک نفره و دو تخته پتو مسافرتی و یک عدد حصیر و یک حلب روغن 4.5 کیلیویی و سایر اقلام مواد غذایی جمعا به ارش حدود 102000000 ریال تهیه و در اختیارشان قرار بدهیم

 که در نظر گرفتن سود سایت دونیت مبلغ 110000000 ریال نیاز داریم