کارگاه خانگی گروه گلیم بافی نارین

گروه گلیم بافی نارین، متشکل از زنان هنرمند منطقه حاشیه نشین کرمان است که 25 عضو دارد. هنر دست این زنان خریداران بسیاری دارد اما به دلیل کمبود بودجه، تولید آنان متوقف شده است. رونق زندگی این عزیزان نیازمند حمایت های خالصانه شما است.

هنوز هیچی

از 10,200,000 تومان

10 روز

زمان باقی مانده

0 نفر

حامی پروژه

0%
0% کامل شده

با اطمینان حمایت کنید

در صورت عدم موفقیت پروژه در تامین مبلغ هدف، حمایت پرداختی به حساب شما در دونیت بازگشت داده خواهد شد.

بانی پروژه

کارگاه خانگی گروه گلیم بافی نارین

گروه گلیم بافی نارین، فعالیت حرفه ای خود را از تیر ماه 98 شروع کرده است. تعداد اعضای ای گروه در شروع کار 12 نفر بود که اکنون به 25 نفر ارتقا یافته است. تولیدات اعضای گروه توسط شرکت آذرباف خریداری می شود. محصول تولیدی آنان گلیم های سوزنی سیرجان است که این نوع گلیم ثبت جهانی نیز شده است. سرمایه اولیه ای که این گروه کار خود را با آن شروع کردند، 150 هزار تومان بود و با همین سرمایه اندک کار تولید خود را شروع کردند. اکنون پس از گذشت حدود 6 ماه از فعالیت حرفه ای این گروه و تولید 50 قطعه گلیم سوزنی سیرجان، به دلیل تنش ها و گرانی های اخیر، در تأمین مواد اولیه خود دچار مشکل شده اند.

انرژی و شور و نشاط این گروه بسیار مثال زدنی است و هر چه سریع تر این سرمایه تأمین شود، رونق تولید و اشتغال آنان پررنگ تر شده و کمک بسیار خوبی خواهد بود تا فقر مناطق حاشیه نشین کاهش یابد. به این ترتیب با قیمت هر کیلو نخ 150 هزار تومان، این گروه اگر بتواند با مبلغ 10000000 تومان، 70 کیلو نخ به همراه ابزار کار تولید مانند شانه بخرد، می تواند به طور کامل توانمند شده و در بهمن ماه امسال در نمایشگاه بین المللی جنوب شرق استان کرمان از سمت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان با داشتن یک غرفه مستقل محصولات تولیدی خود را در معرض نمایش و فروش بگذارد.