استارت استریم

استارت استریم

من عاشق گیم هستم و کارم استریم هست همه پولمو جمع کردم که کامپیوتر گیمینگ بخرم ولی با یه مشکل مواجه شدم و از شما کمک ميخوام :)

هنوز هیچی

از 280,000 تومان

30 روز

زمان باقی مانده

0 نفر

حامی پروژه

0%
0% کامل شده

با اطمینان حمایت کنید

در صورت عدم موفقیت پروژه در تامین مبلغ هدف، حمایت پرداختی به حساب شما در دونیت بازگشت داده خواهد شد.

بانی پروژه

استارت استریم

من عاشق گیم هستم و کارم استریم هست
همه پولمو جمع کردم که کامپیوتر گیمینگ بخرم ولی با یه مشکل مواجه شدم و از شما کمک ميخوام :)