آموزش رایگان زبان انگلیسی

آموزش رایگان زبان انگلیسی

سلام مدتی هست که به آموزش زبان مشغول شدم و تصمیم گرفتم هرچیزی که یادگرفتم مخصوصا بخش های پایه ای و کاربردی رو به کسایی که وقت و هزینه شو ندارند رایگان آموزش بدم،نیاز به یک میکروفون دارم،انشالا هرموقعی که به درآمد رسیدم، به اندازه همین مبلغ به کودکان سرطانی کمک خواهم کرد

هنوز هیچی

از 500,000 تومان

50 روز

زمان باقی مانده

0 نفر

حامی پروژه

0%
0% کامل شده

با اطمینان حمایت کنید

در صورت عدم موفقیت پروژه در تامین مبلغ هدف، حمایت پرداختی به حساب شما در دونیت بازگشت داده خواهد شد.

بانی پروژه

آموزش رایگان زبان انگلیسی

سلام مدتی هست که به آموزش زبان مشغول شدم و تصمیم گرفتم هرچیزی که یادگرفتم مخصوصا بخش های پایه ای و کاربردی رو به کسایی که وقت و هزینه شو ندارند رایگان آموزش بدم،نیاز به یک میکروفون دارم،انشالا هرموقعی که به درآمد رسیدم، به اندازه همین مبلغ به کودکان سرطانی کمک خواهم کرد