تایید شده
خلیل رحمانی

خلیل رحمانی

از 2017-10-12 20:29:48 عضو سایت می باشد
دارای هفت سال سابقه در کارگزاران بین المللی بازارهای مالی جهانی دارایی بیش از 15 سال تحربه در اینترنت و امنیت شبکه دارای تحصیلات کارشناسی در زمینه مهندسی آی تی دارای تخصص علمی در زمینه تحلیل بازارهای مالی که با جستجو نام بنده قادر به یافتن مقالات و نوشته هاو فعالیت های بنده خواعید بود " خلیل رحمانی "

مجموعه سرزمین خشایارشا

در حال پایه ریزی سایتی با نام Fxcma.com می باشیم که بتوانیم در عرصه بین الملل همچون سایت های بزرگ و تراز اول دنیا مانند اینوستینگ ، بلومبرگ عمل کنیم و 60 درصد پروژه کامل شده است برای برنامه نویسی و گسترش سایت نیازمند کمک مالی هستی