تایید شده
مژده لطیفی

مژده لطیفی

از 2018-10-27 20:06:42 عضو سایت می باشد
من مژده لطیفی کارشناس گیاهان دارویی هستم. سالهاست که فعالیت اجتماعی انجام می دهم. 2 سال است که باکمک دوستانم برای از بین بردن یک معضل محیط زیستی آن را تبدیل به فرصتی برای اشتغال کردیم و گلدان گیاهی تولید می کنیم و تا جایی که بررسی کردیم اولین گلدان گیاهی در ایران است. برای نشا و گلکاری و نیز در خانه قابل استفاده است. نمونه های اولیه ساخته شده و امتحان شده است. ما هیچ سرمایه ای نداریم و برای انجام کار نیاز به یک قالب مناسب برای گلدان داریم. قیمت این گلدان 4500000تومان است و اگر بتوانیم تولید گسترده انجام دهیم واقعا تحولی در گلدان های گیاهی خواهد بود و از ورود 100میلیون گلدان پلاستیکی به کشور در آینده جلوکیری میشه و برای حداقل 10جوان شغل خواهد بود

تولید گلدان گیاهی تجزیه پذیر و دوستدار طبیعت

پروژه تولید گلدان گیاهی آزولا. تبدیل یک تهدید در تالابهای گیلان به فرصتی برای اشتغال است. این گلدان کاملا طبیعی است.که کاربردی چندمنظوره داره. هم گلدان هم کود برای گیاه بود که قابل تجزیه است وبرای گلدان هاگلدانهای آپارتمانی و گلدانهای. نشایی قابل استفاده بوده و پلاستیکی